Indien deze nieuwsbrief niet goed leesbaar is, kunt u de webversie bekijken.
Wil je je afmelden voor deze mailing? Een link staat onderaan deze mail.
 

Stadswerk is er voor iedereen die actief is op het gebied van de fysieke leefomgeving. Dus bent u een professional werkzaam in een van de disciplines van dit brede vakgebied? Dan is Stadswerk uw vereniging! Lid worden? Ga naar de website van Stadswerk.
 

Verenigingsnieuws

Word bijvriendelijke gemeente!

De gemeenten Leiderdorp, Leiden, Zoetermeer, Zoeterwoude en Alphen aan den Rijn hebben de eerste titelborden ‘Nederland Zoemt Bijvriendelijke gemeente’ ontvangen. Dit voor hun groenbeheer dat de wilde bij ondersteunt. En dat is belangrijk, want het gaat niet goed met de bij. Ook voor ons heeft dat grote gevolgen, want 80% van de eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving. Word dus ook bijvriendelijke gemeente!

Meer informatie vindt u hier


Advertentie 

Nieuw in de Bibliotheek van OVLNL de publicaties "Medegebruik van de Lichtmast" over de kansen en voorwaarden voor het gebruik van de lichtmast als drager voor andere functies. En de publicatie "Circulariteit in Openbare Verlichting" een eerste leidraad voor overheden en marktpartijen bij beleid, productie en inkoop.


Buitenkans op Brightlands

De Stadswerk regio Zuidoost presenteert op 13 december a.s. de bijeenkomst 'Buitenkansen met Buurtdeals'. Mooie bonus is de afsluitend rondleiding over Brightlands, met een presentatie door Vince Meers van Techruption. Daarin duidt hij onder andere de (impact van) fenomenen als Bitcoin en Blockchain.

Meer informatie en aanmelden

Werk klimaatadaptatief, samen met bewoners en ondernemers

Dat was op 29 november jl. de belangrijkste boodschap aan gemeenten van circa 165 deelnemers aan het Stadswerkdebat “Onze fysieke leefomgeving verdient alle aandacht”. het debat leverde een set doordachte aanbevelingen op, in de vorm van manifestpunten, die Stadswerk meegeeft aan nieuwe collegeonder- handelaars na de gemeente raadsverkiezingen van 2018. Hier leest u welke manifestpunten dit zijn.


#10/December/2017
 

ACTUEEL

Gemeente kan graafschade terugdringen

Een betere uitwisseling van informatie tussen opdrachtgevers, netbeheerders en grondroerders, voorafgaand en tijdens graafwerkzaamheden, vermindert de graafschade. Gemeenten kunnen als opdrachtgever en regisseur van de ondergrond een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van graafschade.

Verder lezen...

Advertentie

Advertorial 

Hoe komt de Nederlandse vastgoedvoorraad #VanGasLos? Op 1 februari 2018 staat dit thema centraal tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in het Cultuurgebouw te Hoofddorp. Honderden professionals komen bij elkaar om de toekomst te vormen. Op het programma staan sprekers als voorzitter Marnix Norder van Aedes en wethouder John Nederstigt van gemeente Haarlemmermeer. 
Mis het niet en koop direct uw ticket(s) voor het Duurzaam Gebouwd Congres.  

ACTUEEL

Rotterdams Dakenboek

Rotterdam heeft de meeste platte daken van Nederland. Liefst 14,5 miljoen vierkante meter plat dak waarvan één vierkante kilometer in het centrum, wacht op invulling. 

Verder lezen...

 

ADvertentie 

ACTUEEL

Regisseursrol gemeente voor meer woningbouw

Het Rijk gaat in stedelijke gebieden met de grootste vraag naar woningen een actievere en regisserende rol spelen. De nieuwste jaarrapportage De Staat van de Woningmarkt 2017 laat zien dat de groeiende economie en de lage rente doorwerken op de woningmarkt. 

Verder lezen...

 

Stadswerk Magazine 

Nu te lezen in Stadswerk magazine 10:

Kwetsbare wijk vraagt doorlopend om aandacht

Om de steden vitaal te maken en te houden, investeerde het Rijk twintig jaar lang fors in stedelijke vernieuwing. Sinds enkele jaren staan de steden voor de taak om op eigen kracht het leefklimaat van wijken op peil te houden. Platform31 bracht in beeld hoe de kwetsbare wijken ervoor staan.

Wijkvernieuwing in Kerkrade-West

Kerkrade-West is een wijk met belangrijke 'motoren' voor de gemeente, maar er zijn ook problemen op fysiek, sociaal en economisch gebied. De gemeente wil graag het voortouw nemen bij een impuls, maar zit onder meer door de decentralisaties in het sociale domein krap bij kas. Hoe verder? Een gesprek met Hein Bracun, wijkmanager Kerkrade-West.

Placemaking activeert steden en bewoners

Participatie is steeds vaker het toverwoord bij ruimtelijke ontwikkeling, maar is in de praktijk soms lastig. Placemaking vormt een beproefde methode om gebruikers te betrekken bij hun leefomgeving. Bureau Placemakers deelt haar ervaringen van acht jaar werken aan inclusieve plekken.

Wmo-hulpmiddelen beheren

In de Achterhoekse gemeente Bronckhorst (37.000 inwoners) worden sinds vier jaar de rolstoelen, scootmobielen en tilliften door de buitendienst verstrekt en 24/7 onderhouden. Als ze niet meer worden gebruikt, neemt de buiten- dienst ze weer in, knapt ze eventueel op en verstrekt ze opnieuw.


Wist u dat u kunt adverteren in Stadswerk magazine of op de website Deopenbareruimte.nu? Voor meer informatie, mail Albert van Kuijk.

Meer informatie over Stadswerk of abonneren op het Stadswerk magazine? Klik hier.

 

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd door Stadswerk. Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief.